Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs
Pécsi Gyermekotthon, Pécs, Megye utca 24.

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.11.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Megye utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pécsi Gyermekotthon különleges szükségletű, 0-3 év közötti csecsemőket és kisgyermekeket ellátó csoportjában- A gyermekek szükségleteit figyelembe vevő gondozási-nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása: Szakmai ismeretének birtokában, a gyermek kompetenciájára alapozva gyermekek étkezésének, fürdetésének, pelenkázásának, öltöztetésének, levegőzésének, alvásának és a szobatisztaságának kialakulása terén jelentkező feladatok elvégzése. Segítségnyújtás a bekerüléssel járó nehézségek kezelésében, csökkentésében, a változások feldolgozásában. A gondozására bízott gyermekek testi és lelki épségének felelősségteljes biztosítása, fejlődésük támogatása. Folyamatos konzultálás az orvossal, gyógypedagógussal, a szakemberek utasításának betartása. A kisgyermekek nevelése során az egyéni bánásmód követelményének szem előtt tartása. A gyermekek egészséges, tevékeny életmódjának megtervezése és megszervezése: A rugalmas és folyamatos napirend kialakításánál a gyermekek egyéni igényeinek, a csoport érdekeinek, a gyerekek életkorának, az évszakok változásának figyelembevétele. A gyermek játéktevékenysége során nevelői magatartásával a gyermekek önálló aktivitásának, kreativitásának támogatása, megerősítése, a játék és a közös tevékenység élményszerűségének fokozása, mozgásszabadságuk, mozgásfejlődésük elősegítése. A kisgyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos teendők ellátása: A közegészségügyi és higiénés előírások és szabályok betartása. A megbetegedett gyermekek szakszerű ellátása. Az orvossal együttműködve a gyermekek egészséges fejlődésének, az azzal kapcsolatos dokumentációknak a figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás a szülőkkel és a kisgyermekek gondozásba vételében résztvevő egyéb feladatokat ellátó munkatársakkal. A kisgyermekek gondozásához kapcsoló adminisztrációs feladatok pontos és naprakész vezetése. Írásos összefoglalás készítése a gyermek fejlődéséről, aktuális napirendjéről, állapotáról, egyéni szokásairól és érdeklődéséről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, bölcsődei szakgondozó; csecsemő- és kisgyermekgondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő; kisgyermekgondozó, -nevelő; csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens; csecsemő- és gyermekgondozó,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/6916192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/15/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Pécs címére történő megküldésével (7626 Pécs, Egyetem utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2/15/2019, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmgyk.hu - 2019. május 15.

        https://baranya.szgyf.gov.hu/index.php/ - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.