Berkesdi Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berkesdi Óvoda és Konyha

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7664 Berkesd, Alkotmány utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai kisegítői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

        konyhán szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata, Önéletrajz, Erkölcs bizonyítvány, érvényes egészségügyi kiskönyv, (a pályázat benyújtásának nem, de a munkakör betöltésének feltétele) nyilatkozat a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 205250803, 72/458-341, -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berkesdi Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7664 Berkesd, Alkotmány utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2019 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Berkesdi Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7664 Berkesd, Alkotmány utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2019, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7664 Berkesd, Alkotmány utca 51. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.