Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ügyirat kezelés ASP-ben, települési támogatások döntésre előkészítése, szociális jellegű települési támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek, települési támogatással kapcsolatos ügyintézés, környezettanulmánnyal kapcsolatos ügyintézés, védendő fogyasztókkal kapcsolatos igazolások kiadása, hagyatéki ügyek, lakcímnyilvántartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, gyámügyi és gyermekvédelmi képesítés,

        Önkormányzatnál , hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Anyakönyvi szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-49/459-823 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/793/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhidvég, Rákóczi Ferenc u 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/793/2019, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit ajánlunk: határozatlan időre szóló főállású köztisztviselői jogviszonyt 6 hónap próbaidő kikötésével, a 2011. évi CXCIX törvény előírásai szerint megállapított illetményt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.