Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság

területi műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Szakaszmérnökség belvízi- és öntözési teendőinek ellátása. Közreműködik a csatornaőri és a belvízi őrjárással rendelkező gátőri állomány munkáinak irányításában, ellenőrzésében. • A hullámtéri erdőket és a NATURA 2000-es védettségű területeket érintő ügyintézés • Előkészíti és közreműködik a védművek fenntartási és üzemelési feladataiban. • A Szakaszmérnökség területén saját illetve külső kivitelező által végzett fenntartási munkák során esetlegesen szükséges szakfelügyelet ellátása. Beruházási munkák során részt vesz az előkészítő tevékenységben. • A mezőgazdasági vízhasznosítási feladatok ellátása keretében közreműködik és ellenőrzi az őri állomány vízkormányzással összefüggő tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, • Középfokú iskola végzettség és OKJ szerinti 50. szintű szakirányú szakképesítés, vagy rész-szakképesítés, vagy középfokú szakmai végzettség (műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, építészeti, vízügy, technikusi szakmacsoporthoz tartozó),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret, vízkárelhárítási ismeretek, korábban árvízvédekezésben szerzett tapasztalat, irányítói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, • motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket), • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. • minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szemp

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 63 311-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kiss Bálint utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Alsó-Tisza -vidéki Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (6720 Szeged, Stefánia sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2019., valamint a munkakör megnevezését: területi műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.