Szegedi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Semmelweis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Haematológiai Osztályon haematológiai fekvő betegek ápolói feladatainak teljes körű ellátása. Végzettségének megfelelő kompetenciába tartozó feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZTE Kollektív Szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, ápoló (OKJ) végzettség,

        Egészségügyi alkalmasság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

        Diplomás ápoló végzettség

        Onkológiai szakápoló végzettség

        Ápolói munkakörben szerzett gyakorlat

        E-MedSolution orvos-informatikai rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Csapatmunka,

        Jó elméleti és gyakorlati képességek,

        Precizitás,

        Maximális megbízhatóság,

        Gyors helyzetfelismerés,

        Empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30 382-6762 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Semmelweis utca 8. II. sz. Belgyógyászati Klinika. és Kardiológiai Központ Horváth Zsuzsanna klinikai vezető diplomás ápoló részére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-529/2019.K.K. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/34/a-529/2019.K.K., valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.klinikaikozpont.u-szeged.hu - 2019. május 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.