Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

államháztartási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. december 18 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében teljesítendő számviteli, költségvetés tervezési, gazdálkodási, statisztikai adatszolgáltatások felülvizsgálata, feldolgozása, összesítése, az ASP rendszer használata, hibajegyek megoldása, távmenedzsment szolgáltatás biztosítása, szükség szerint az ASP rendszer oktatása, kincstári könyvviteli szolgáltatás biztosítása, az önkormányzatok adóhatóságai által készített adatszolgáltatások összesítése, feldolgozása, egyes adóügyi feladatok, közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, a költségvetési törvényben biztosított támogatások igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata, tájékoztatók, hiánypótlások, beszámolók megfogalmazása, azok írásba foglalása, kapcsolattartás az ügyfelekkel és a felettes szervekkel, nyilvántartások vezetése, adatgyűjtések, adategyeztetések, értékelések, elemzések készítése, egyes iratkezelési feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem: elsődlegesen közgazdasági egyetemi, főiskolai végzettség illetve egyetemi/főiskolai végzettség és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy Középfokú végzettség: érettségi és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),

        A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati számviteli, pénzügyi szakterületen szerzett tapasztalat,

        ASP rendszer használatában szerzett gyakorlat,

        önkormányzati adóztatásban szerzett gyakorlat,

        mérlegképes könyvelői képzettség, elsősorban államháztartási szakon,

        államháztartási számviteli ismeret, könyvelési gyakorlat,

        önkormányzati gazdálkodási szabályok ismerete,

        felülvizsgálati, ellenőrzési tevékenységben szerzett gyakorlat,

        jártasság a hatósági feladatok végzésében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz (kizárólag a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható minta alapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_).

        Motivációs levél.

        Kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/88/623-955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZHR/139-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Brusznyai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZHR/139-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: államháztartási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2020. december 18. napjáig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart. Jelentkezéskor az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a VESZHR/139-1/2019. iktatószámot, és a feladatkör pontos megnevezését „államháztartási feladatkör”. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.