Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Főosztály

Közterületfejlesztési és környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 32. pont

Ellátandó feladatok:

Bonyolítja a XV. kerületi Önkormányzat fejlesztéseihez kapcsolódó feladatokat. A pályázati projektek esetén részt vesz a szakmai előkészítő dokumentumok összeállításában. Nyertes pályázat esetén a fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat bonyolítja. Ellátja a Budapest Főváros XV. kerület területét érintő környezetvédelmi feladatokat a hatályos jogszabályok és a kerületi környezetvédelmi rendelet alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Játszóterek, kutyafuttatók, tér- és park fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok előkészítése, koordinálása és megvalósítása. A kerületi környezetvédelmi program felülvizsgálata, aktualizálása, a programban meghatározott feladatok végrehajtásának bonyolítása. Vízgazdálkodási önkormányzati hatósági hatásköröket érintő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Kertészmérnöki, környezetvédelmi vagy természetvédelmi mérnöki diploma,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Városüzemeltetésben, pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        jó problémamegoldó készség,jó kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz (a szakmai önéletrajz minta a www.bpxv.hu álláshirdetések menüben található). Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.Szakmai gyakorlatot igazoló okmányok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/1-156/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közterületfejlesztési és környezetvédelmi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/1-156/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közterületfejlesztési és környezetvédelmi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a szakmai ismereteket is felmérő interjú alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bpxv.hu - 2019. május 10.

        Életképek c. kerületi újság - 2019. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.