Vép Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi utca 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 9. Gyámügyi feladatkör, 14. Hatósági feladatkör, 22. Jogi feladatkör

Ellátandó feladatok:

igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a képviselő-testületek munkájának segítése, államigazgatási és önkormányzati ügyekben ügyintézői feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap megállapításáról, a polgármestert, köztisztviselőket és a hivatali munkavállalókat megillető juttatásokról szóló 2/2019. (I.23.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

        közös önkormányzati hivatalban vagy polgármesteri hivatalban szerzett szakmai tapasztalat

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kérjük, a személyes meghallgatás időpontjának egyeztetése végett adja meg telefonszámát

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn, valamint hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik (saját készítésű nyilatkozat, nincs rá formanyomtatvány)

        a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/94-543-067 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9751 Vép, Rákóczi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1480-21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9751 Vép, Rákóczi Ferenc utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1480-21/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi utca 8. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót Vép Város Polgármestere és Bozzai Község Polgármestere egyetértésével Vép Város Jegyzője nevezi ki. A pályázó az elbírálás eredményéről - indokolás nélkül - postai vagy elektronikus úton értesül. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vep.hu - 2019. május 15.

        Vép város és Bozzai község hirdetőtáblái - 2019. május 15.

        Vas Népe - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetményalap összege 2019-ben bruttó 50 700 forint. Egyéb juttatások: illetményelőleg, kétévente nettó 20 000 forint összegű szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához hozzájárulás, évente nettó 15 000 forint összegű ruhapénz, havi nettó 1 000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás, évente bruttó 200 000 forint összegű cafetériajuttatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vep.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.