Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Menedzserképző Központ

Ügyvivő szakértő (disszeminációs koordinátor)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"A ""Szociális humán erőforrás fejlesztése"" (EFOP 3.8.2 -16-2016-00001 / VEKOP 7.5.1-16) projekt keretén belül az alábbi feladatok ellátása: * Adminisztrációs dokumentumok vezetése: jelenléti ív, haladási napló, oktatói jelenléti ív, közreműködői jelenléti ív, egyéb dokumentumok begyűjtése, képzésen való jelenlétet igazoló dokumentumok kiadása. Adminisztrációs dokumentumok postai átvétele a képzési alkalom előtti munkanapon és postai feladása a képzési napok utáni munkanapon. Fotó dokumentáció készítése, rögzítése, elküldése elektronikusan: de. és du. képzési alkalmak és szünetek során. Képzés teljes ideje alatt jelenlét: problémák megoldása, közvetítése az alapképzés koordinátora felé. Folyamatos kapcsolattartás alapképzés koordinátorával. Beszámolási kötelezettség képzésszervezési vezető felé. Oktatók munkájának segítése. Képzési eszközök előkészítése, eszközigények vezetése, oktatói segédanyagok és handoutok bekészítése. Technikai eszközök beüzemelése, terem berendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség, releváns végzettség,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (különösen MS Excel és Word ismeret)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szféra átfogó ismerete

        Szociális szférába tartozó intézmények ismerete

        Legalább 2 éves kommunikációs tapasztalat

        Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete

        Jogi és/vagy gazdasági végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Magas elkötelezettség a szociális szféra ,

        és a szociális szféra vezetőképző programjának létrehozása iránt,

        Erős tanulási és fejlődési készség, kreativitás,

        Precíz és igényes munkavégzés,

        Megbízható személyiség,

        Kiváló kommunikációs készség,

        Problémamegoldó készség,

        Proaktivitás és rendszerszemlélet,

        Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

        Rugalmasság, terhelhetőség, szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51080/EKKEFOP382/201 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (disszeminációs koordinátor).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51080/EKKEFOP382/201, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (disszeminációs koordinátor).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 51080/EKKEFOP382/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.