Kunszállás Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunszállás Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 16.

Bács-Kiskun megye, 6116 Fülöpjakab, Alkotmány utca .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása Kunszállás és Fülöpjakab településeken.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakon szerzett diploma,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Adott munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt testületi ülésen történjen

        pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/76/587-621 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KUN/733-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Kunszállás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KUN/733-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunszallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.