Viola Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Viola Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest, Viola utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Komplex Prevenciós Óvodai Program ismerete, gyakorlati alkalmazása. Gyermekszeretet, lelkiismeretes munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        1 év alatti szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztőpedagógus,

        Komplex Prevenciós Óvodai Program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-3699-513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Viola Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Viola Óvoda címére történő megküldésével (1042 Budapest, Viola utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újpest Önkormányzat honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.