MTA Üdülési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az üdülő konyháján a rendelkezésére álló nyersanyagokból félkész és késztermékekből, a napnak és az alkalomnak megfelelő ételek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács képesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/411-6269, 06-30/838-5528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2019/ÜK/K , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Üdülési Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2019/ÜK/K, valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkarend: általánostól eltérő, heti 40 óra figyelembe vételével számított 6 havi munkaidőkeretben teljesítendő munkaidő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.