Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona

Jogász-szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Bogáti út 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményhez kapcsolódó jogi ügyletek bonyolítása, szabályzatok előkészítése, szociális ügyintézés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Jogász,

        Pályakezdő is lehet - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Jogszabályok magabiztos ismerete,

        Jó szintű Kommunikációs készség,

        Kiváló szintű rendszerszemlélet, logikai készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettség másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össszefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Bogáti út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Jogász-szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Bogáti út 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: Jogász-szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nyugatrmk.hu - 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.