Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya

kérelemkezelési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.03.26. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 13.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Mezőgazdaság területi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az EMGA (társ) finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, az EMVA társfinanszírozott intézkedésekkel (magában foglalja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett jogcímeket) és a tagállami költségvetésből finanszírozott, mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű kérelemkezelési, megyei ügyfélszolgálati és ügyfél-nyilvántartási feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Támogatási és kifizetési kérelmek jogosultság ellenőrzése - Hiánypótlások kiírása, visszaérkező hiánypótlások feldolgozása - Fellebbezések/kifogások kezelése - Ügyfél-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátása - Személyes és telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása az ügyfélszolgálatot vezető kolléga mellett - Adatszolgáltatások előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra, a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • felsőoktatásban agrárképzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • 6 hónap próbaidő kikötése.

        • a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény 82 § (2) és (4) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya

        • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Közigazgatásban / agrárszektorban szerzett legalább 3 év tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

         Ügyfél-orientáltság

         Szakmai ambíció, megbízhatóság és felelősségvállalás

         Adekvát kommunikációs képesség

         Gyors problémamegoldó képesség

         Precizitás

         Egyéni és csapatmunkára való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a 45/2012.(III.20.) korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz,

         iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás

         adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/199-7886 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya címére történő megküldésével (2801 Tatabánya, Pf: 1394 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal . Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály Horváth Adrienn főosztályvezető ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/437/2019 , valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/437/2019, valamint a munkakör megnevezését: kérelemkezelési szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Győri út 13. Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény hatálya alá tartozik, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.