Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Múzeális Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálati munkatárs, a tevékenységgel összefüggően kölcsönzés, tájékoztatás, állományfejlesztés, közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        e-Corvina rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyöngyösi lakhely

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség, team-munka,

        Kiváló szintű Rugalmasság, igényesség, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Múzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Múzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2019, valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        vsvk.hu - 2019. május 27.

        www.facebook.com/vachottkonyvtar - 2019. május 21.

        www.gyongyos.hu - 2019. május 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a vsvk.hu honlapon, illetve személyesen az intézményben szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.