MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, Gazdasági Igazgatóság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY

ANALITIKUS KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása, könyvelése. Bevételi és kiadási bizonylatok kódolása, könyvelése raktáranként. A névre szólóan kiadott munkaeszközök nyilvántartása, leltározása. Munka- és védőruha juttatás és kihordási idő nyilvántartásának a vezetése. Selejtezések lebonyolítása. Leltározás kiértékelése ütemterv szerint. Év közbeni eszközmozgások feldolgozása. Kincstári vagyonnyilvántartáshoz az analitikából adatok felvitele. Kapcsolattartás a tagintézményekkel, és külső szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú számviteli szakirányú iskolai végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        pénztárkezelési tanfolyam

        FORRÁS.net integrált informatikai rendszer felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége

        jó kommunikációs készség

        megbízhatóság

        pontosság, precizitás

        elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        a Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, Gazdasági Igazgatóság címére történő megküldésével (1053 Budapest, Magyar utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1396-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ANALITIKUS KÖNYVELŐ.         Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM, Gazdasági Igazgatóság címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1396-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: ANALITIKUS KÖNYVELŐ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40. II.emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál, a területet felügyelő gazdasági igazgató javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MNM Főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MNM honlapja - 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.