Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai diagnosztika, szakértői vélemények készítése, egyéb komplex vizsgálatokban való részvétel, terápiák vezetése (egyéni és/vagy csoportos formában), tanácsadás szülők és pedagógusok részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség. A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakszolgálatnál szerzett tapasztalat. Pedagógus szakvizsga megléte. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

        Érett személyiség. Képesség csapatmunkában való munkavégzésre. "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye címére történő megküldésével (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/68-112/2019 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/68-112/2019, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a Gyáli Járáson belül változó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.