Gomba Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gomba Község Önkormányzata

Közművelődési szakember, művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési színterek (civilház, rendezvényház, tájház) programszervezése és azok lebonyolítása, különös tekintettel ifjúsági programok szervezésére. Szabadtéri fesztiválok szervezése és aktív részvétel a lebonyolításban. Kapcsolattartás helyi oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel. Az önkormányzat VEKOP-7.3.4. pályázatának végrehajtásában szakmai vezetői feladatok ellátása, valamint pályázati adminisztráció elvégzése. Hétvégi munkavégzés vállalása. A munkavégzés helye az önkormányzat közigazgatási területén szervezett programoknak megfelelően változik. A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt négy hónapos munkaidő-keretben határozza meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, népművelő/művelődésszervező/andragógus/néprajz/muzeológia/művelődésszervező/kulturális menedzser vagy az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés.,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közművelődési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lehota Vilmos nyújt, a 06-29-433-927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gomba Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3885/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember, művelődésszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Gomba Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3885/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember, művelődésszervező.

        Elektronikus úton Lehota Vilmos részére a polgarmester@gomba.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A pályázat elbírálására a benyújtási határidőt követő soros ülésen, 2019. június 27.én kerül sor. A Képviselő-testület az ülés keretében lehetőséget biztosít a pályázók személyes bemutatkozására is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gomba.hu - 2019. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.