Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1021 Budapest, Völgy . utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest II. Kerület Völgy Utcai Ökumenikus Óvodája felvételre keres óvodapedagógust. Bérezés a Kjt. szerint, valamint évi bruttó 528.000 Ft. keresetkiegészítés, + fél havi munkabér

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda címére történő megküldésével (1021 Budapest, Völgy utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://volgy-utcai-okumenikus-ovoda.webnode.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.