Paksi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Paksi Polgármesteri Hivatal

magasépítési beruházói

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos magasépítési fenntartási, beruházási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök szerkezetépítő szakirány, építészmérnök, szerkezetépítő szakmérnök,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási szakvizsga megléte,

        szakmai (tervezői, kivitelezői, beruházói) gyakorlat,

        közigazgatási gyakorlat,

        általános építmények (ME-É) építési műszaki ellenőri szakterületen, vagy ugyanezen szakterületen – érvényes – korábbi műszaki ellenőri jogosultság megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a 87/2019. (IV.23.) Korm rend. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/75/500-526 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Paksi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JT/232/2019. , valamint a munkakör megnevezését: magasépítési beruházói.         Postai úton, a pályázatnak a Paksi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa György út 55-61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JT/232/2019., valamint a munkakör megnevezését: magasépítési beruházói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Benyújtási határidőn postai benyújtás esetén 2019. június 17-ei postabélyegző, személyes benyújtás esetén 2019. június 17. 16,00 óra értendő. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Paksi Hírnök

        www.paks.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.