Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény

Takarítónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 147.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális intézményünkben takarítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        magyar állampolgárság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 70/683-0423 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/121/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Takarítónő.         Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (2133 Sződliget, Szesz utca 17-31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/121/2019, valamint a munkakör megnevezését: Takarítónő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 147. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.