Vakok Állami Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vakok Állami Intézete

segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.05.24 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Ida utca 5-7 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- látássérült személyek betanítása, segítése fejlesztő foglalkoztatás keretében (munka) végzett kézműves tevékenységben, az intézmény kerámia műhelyében, - kézi agyagmegformálás, korongozás, hagyományos és modern díszítéstechnikák, mázazás, különböző technikák megtanítása látássérült személyek részére, - kemence kezelése, - anyag- és eszközbeszerzés, - anyagok, eszközök munkához való előkészítése, - adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, OKJ tanfolyam (kerámiaműves és/ vagy szociális képzés), vagy kerámia készítési ismereteket, jártasságot, gyakorlatot igazoló tanúsítvány (sajátkészítésű, kisebb tárgyak bemutathatók),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Fogyatékossággal élő személyekkel való munkában szerzett tapasztalat, jártasság. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        CT Ecostat ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 327-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 327-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vakokintezete.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt). Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vakokintezete.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.