Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza
Működési és Fenntartási Osztály

épületgépész/épületvillamossági és vagy épületautomatizálási technikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Végzi az épületek üzemeltetési rendszerének javítási, karbantartási feladatait, az épületautomatika üzemeltetéshez szükséges műszaki és paraméterezési feladatokat. Feladat körében javaslatokat tesz az épület felügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ütemezésére, nyomon követi a külsős rendszer karbantartási feladatok szakszerű elvégzését. Az épületfelügyeleti rendszer meghibásodása esetén intézkedik saját hatáskörében a javítási munkák elvégzésére, szükség esetén intézkedik az időszaki karbantartásért felelős szerviz kiértesítésében. Az osztályvezető munkáját elősegítve igazolja a szerviz által végzett munkák szakszerűségét és mennyiségét. Szükség esetén – vezetője utasítása alapján – vezeti az intézmény tulajdonában lévő gépjárműveket, részt vesz anyagbeszerzési feladatokban. Javaslatot tesz az épületüzemeltetés területén újonnan megjelent termékek, rendszerek bevezetésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, technikus,

        B kategóriás jogosítvány

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        előnyt jelent épületfelügyeleti rendszerben szerzett tapasztalat

        alapszintű angol nyelvtudás

        felsőfokú képesítés (műszaki főiskola)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/15 , valamint a munkakör megnevezését: épületgépész/épületvillamossági és vagy épületautomatizálási technikus .         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/15, valamint a munkakör megnevezését: épületgépész/épületvillamossági és vagy épületautomatizálási technikus .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2019. május 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.