Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda

értékpapír-forgalmazási referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Apáca utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

értékpapír-forgalmazási referens feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- állampapír-forgalmazási feladatok - állampapírok elsődleges és másodlagos forgalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása, - back office és front office feladatok ellátása az állampapír forgalmazáshoz kapcsolódóan, - nap végi zárási és egyeztetési feladatok ellátása, a jelentések elkészítése, továbbítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (Word, Excel, Internet alkalmazások)

        a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni

        az álláshely közép vagy felsőfokú végzettséggel is betölthető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgazdasági, pénzügyi végzettség, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        értékpapír jogi vizsga, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        kereskedelmi banknál szerzett ügyintézői, értékpapír forgalmazói gyakorlat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása,

        magas szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        munkavégzésre vonatkozóan nagyfokú pontosság, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        a Magyar Államkincstár honlapján található Adatkezelési nyilatkozat hiányában, pályázatát nem áll módunkban elbírálni. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 72/421-403 vagy 72/421-404 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BARHR/38-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: értékpapír-forgalmazási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (7621 Pécs, Apáca utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BARHR/38-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: értékpapír-forgalmazási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.allamkincstar.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.