Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Lőrinci Gyermekotthon

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3021 Lőrinci, Erőmű tér 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek érdekében a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok figyelembe vételével fejlesztőpedagógiai foglalkozást végez. Tájékozódik a gyermekek tanulmányait befolyásoló tényezőkről, feltérképezi tárgyi tudásukat, tanulmányi szokásaikat, a tanulási nehézségeiket. Javaslatot tesz a továbbiakban szükséges ellátásra, fejlesztésre. A gyermekotthon vezetővel együttműködve kapcsolatot tart az iskolákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011.évi CXC. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklete szerinti szakképesítés,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógiai területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/388-124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-31/2019/103 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó tér 6. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-31/2019/103, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül -hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.