Váci Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

Gépészet szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Németh László utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépészeti szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása, felkészítés érettségi és szakmai vizsgákra, versenyekre, részvétel a iskola és a tantestület munkájában a Pedagógiai Program és az éves munkaterv alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gépészet szakos tanári végzettség (legalább főiskolai szint) vagy gépészmérnök végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány (csak kinevezés esetén)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Németh László utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Gépészet szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Váci Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2600 Vác, Naszály út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2019., valamint a munkakör megnevezését: Gépészet szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Amennyiben a benyújtott pályázati dokumentumok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, személyes meghallgatás történik. A végső elbírálásra ezt követően kerül sor. A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.boronkay.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.