Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet

titkársági referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adminisztratív feladatok teljes körű ellátása (iratkezelés, ügyviteli feladatok, nyilvántartások vezetése, szervezés, egyeztetés), valamint kapcsolattartás a pénzügyi, munkaügyi osztályokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használat, jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú végzettség, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, adminisztrációs feladatokkal, pályázati ügyintézéssel kapcsolatos szakmai tapasztalat-legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, Iskolai/szakmai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata, Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-27/2019. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-27/2019., valamint a munkakör megnevezését: titkársági referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a főigazgató a pályázatok minősítésére létrehozott grémium véleményére figyelemmel bírálja el és dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2019. május 22.

        www.mta.hu - 2019. május 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.