Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény
Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3240 Parád, Kossuth L. út 128.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógus I., Pedagógus II. besorolás, jó kapcsolatépítési képesség, rugalmasság, szakmai elhivatottság.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Csoportvezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Továbbképzések igazolása, Komplex Prevenciós Program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Pedagógiai módszertani felkészültség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Gyerekek személyiségének komplex fejlesztése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, oklevél hiteles másolata, továbbképzéseket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-30/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (3240 Parád, Kossuth L. út 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-30/2019, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3240 Parád, Kossuth L. út 128. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Honlap - 2019. június 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bendeguzovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.