Bicske Városi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bicske Városi Óvoda

német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kétnyelvű német nemzetiségi nevelés-oktatás és minden olyan feladat, amit a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Német nemzetiségi óvodapedagógiai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, együttműködési készség, gyermekszeretet,empátia, tolerancia, csapatszellem,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 22 952 261 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bicske Városi Óvoda címére történő megküldésével (2060 Bicske, Árpád utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-174/2019 , valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Bicske Városi Óvoda címére történő megküldésével (2060 Bicske, Árpád út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-174/2019, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2060 Bicske, Árpád utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bicske.hu - 2019. május 24.

        www.bicskevarosiovoda.hu - 2019. május 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezésein felül helyi juttatásokat biztosítunk és lakhatási hozzájárulás igényelhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bicskevarosiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.