Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

értékpapír forgalmazási feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű A határozott ideig tartó foglalkoztatás előrelátha –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- állampapír-forgalmazási feladatok - állampapírok elsődleges és másodlagos forgalmazásával kapcsolatos feladatok ellátása, - back office és front office feladatok ellátása az állampapír-forgalmazáshoz kapcsolódóan, - nap végi zárási és egyeztetési feladatok ellátása, a jelentések elkészítése, továbbítása. - ügyfélszolgálati feladatok ellátása (Tatabánya, Tata, Komárom és Esztergom)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, - az álláshely közép vagy felsőfokú végzettséggel is betölthető,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        - a meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - közgazdasági, pénzügyi végzettség

        - értékpapír jogi vizsga,

        - kereskedelmi banknál szerzett ügyintézői, értékpapír-forgalmazói gyakorlat

        - B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

        - szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása;,

        - magas szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség;,

        - munkavégzésre vonatkozóan nagyfokú pontosság, igényesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajzot;

        - motivációs levelet;

        - kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 34/311-962 telefonszámon hétfőtől-csütörtökig 8:00 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOMHR/38-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: értékpapír forgalmazási feladatkör.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Komáromi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOMHR/38-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: értékpapír forgalmazási feladatkör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton igazgato.tatabanya@allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláshely határozott időre, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól 6 hónap próbaidő kikötésével. A határozott ideig tartó foglalkoztatás előreláthatóan 2021. június 12-ig, legfeljebb a tartós távollét megszűnéséig tart. Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a KOMHR/38-1/2019. feladatkör pontos megnevezését „ értékpapír-forgalmazási feladatkör”. A munkavégzés helye és pontos címe: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda 2800 Tatabánya, Fő tér 32., tatai, komáromi és esztergomi munkavégzéssel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.