Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő utca 24.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Házi pénztár kezelése, gazdasági műveletek ASP-ben való rögzítése, kontírozása, könyvelése. KGR-K11 rendszerben havi, negyedéves, éves jelentések, beszámolók készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárássel összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/333-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4176 Sáp, Fő utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bih/756/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bihartordai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4174 Bihartorda, Kossuth utca 73. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bih/756/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4176 Sáp, Fő utca 24. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sáp.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.