Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Belső-Pesti Tankerületi Központ
Üzemeltetési Osztály

műszaki referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1071 Budapest, Damjanich utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 92. Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Javaslatok kidolgozása a Tankerületi Központ stratégiai elképzeléseinek megvalósításához szükséges vagyongazdálkodási és üzemeltetési feltételek kialakítására és folyamatos fejlesztésére, ellátja a tűz- és munkavédelmi feladatokat, gondoskodik a beruházás tervezési és kivitelezési, a vagyongazdálkodási, a vagyon-nyilvántartási, az üzemeltetésre és fenntartásra vonatkozó tervezési és végrehajtási, az ellenőrzési, nyomon követési, kiértékelési, és az egységes vezetői információs rendszer részeként az adatszolgáltatási feladatok ellátásáról és irányításáról, a gépjárművek üzemeltetéséről, a műszaki ellenőrzési feladatok koordinálásáról, beszerzés, közbeszerzés esetén a műszaki tartalmak meghatározásáról, véleményezéséről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tankerületi Központhoz tartozó intézményekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatok ellátása. A Tankerületi Központ illetékességi körébe tartozó oktatási intézmények működtetési feladatainak ellátása, koordinálása, problémák kezelése. Folyamatos kapcsolattartás az intézményekkel és a szolgáltatókkal. Továbbá a szakterületének megfelelő statisztikák és adatszolgáltatások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetemi szintű műszaki vagy agrár felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint)

        iskolai végzettségről, szakképzettség szóló okmányok másolata

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/74-12/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/194/74-12/2019, valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.