MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZUM
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM

PÉNZÜGYI ELŐADÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1023 Budapest, Török utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szerződések, megrendelők elkészítése a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan. A kiadások teljesítésének elrendelése előtt a bizonylatok alaki, formai és teljeskörűségének vizsgálata az érvényben lévő jogszabályok és a belső szabályozás alapján. Partnerekkel kapcsolattartás. Megbízási szerződések elkészítése. A beérkező eredeti számlák teljesítés igazoltatása és leadása a Gazdasági Főosztályra. Az aktuális projektekhez kapcsolódóan a kiadások nyilvántartása. A bevételekről összesítő készítése és a bizonylatok leadása a Gazdasági Főosztályra. Házipénztár kezelése és könyvelése. Tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése. Jelenléti ív elkészítése, hó végén ebből kimutatás készítése a Munkaügy részére. Szabadságos kartonok vezetése, táppénzes papírok gyűjtése, leadása. Postai ügyintézés (levelek feladása).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú pénzügyi szakirányú iskolai végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        pénztárkezelési tanfolyam

        FORRÁS.net integrált informatikai rendszer felhasználói szintű ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés képessége

        jó kommunikációs készség

        megbízhatóság

        pontosság, precizitás

        elhivatottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum

        a Kjt. 20/A§ (5)bekezdés b) pontja alapján hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1053 Budapest, Magyar utca 40. GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1395-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI ELŐADÓ.         Postai úton, a pályázatnak a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/1395-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI ELŐADÓ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1053 Budapest, Magyar utca 40. II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál, a területet felügyelő gazdasági igazgató javaslata és véleményének figyelembe vételével, a munkaviszony létesítéséről, az MNM Főigazgatója dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Nemzeti Múzeum honlapja - 2019. május 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.