Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Keleti Gyűjtemény

fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 1 - 2023. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Széchenyi tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Könyvtár és Információs Központ, Keleti Gyűjtemény munkájához csatlakozva a Ligeti-hagyaték feldolgozása, különös tekintettel az afganisztáni gyűjtéshez tartozó mongol anyagra, utóbbi feldolgozása, kiadásra való előkészítése, a mongolisztikai anyag gondozása. A térségből érkező, illetve Közép- és Belső-Ázsia iránt érdeklődő kutatók fogadása, szakszerű tájékoztatása, kapcsolattartás a térség szakkönyvtáraival.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mongol szakos végzettség,

        legalább középfokú angol, német nyelvtudás (nyelvismeretet igazoló okmánnyal),

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        a munkaviszony megkezdéséig be nem töltött 30 éves életkor.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        turkológiai ismeretek

        PhD-tanulmányok,

        külföldön vagy itthon szerzett kutatási tapasztalat (önéletrajzban megnevezendő),

        publikációs tapasztalat,

        egyéb nyelvismeretek: kínai, illetve török nyelvek.

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, önálló munkavégzés,

        jó problémamegoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,

        jó kommunikációs készség, együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél (a levélben meg kell adni az elérhetőségi adatokat: értesítési cím, e-mail cím, telefonszám),

        fényképes részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        az eddigi tudományos tevékenység vázlatos ismertetése, publikációs lista (ha van),

        ajánlás (nem kötelező).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 164/2019-IG , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 164/2019-IG, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutatói álláshelyen tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagokat szakmai bizottság értékeli és csak ezt követően történik a kiválasztottak személyes meghallgatása. Az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója a Keleti Gyűjtemény vezetőjével konzultálva dönt az állás betöltéséről. A jelöltek értesítést kapnak a pályázat végeredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.