Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály

Beruházási és karbantartási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei beruházásaival kapcsolatos előkészítő, szervezési, lebonyolítási, koordinációs feladatok ellátása. Felelős a meghatározott beruházások, felújítások, egyéb vagyonfejlesztési és vagyonkezelési ügyek viteléért; a jogszabályokban, pályázati kiírásokban, képviselő-testületi döntésekben, vezetői intézkedésekben és utasításokban meghatározott határidők betartásáért, a munkák elvégzéséhez szükséges Hivatalon belüli és külső koordinációs feladatok ellátásáért.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012(III.7.) Korm rendelet 1. melléklet 32. pontja szerinti szakképesítés ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9312/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Beruházási és karbantartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9312/2019, valamint a munkakör megnevezését: Beruházási és karbantartási referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskőrös Váron honlapja

        www.kiskoros.hu

        Kiskőrösi kábeltelevízió

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.