Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós betegség időtartamá –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézménye pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati és intézményi gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. Könyvelői, kontírozói feladatok az ASP pénzügyi rendszer használatával. Adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé. Intézményi vonatkozásban ÁFA bevallás, statisztikai jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján legalább gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

        Önkormányzati költségvetési gazdálkodásban, költségvetési államháztartási intézményben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ASP rendszer gyakorlott szintű használata, ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt), illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84. §. (1) bek. és a 85. §. (2)-(5) bek. szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-975-87-32 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1966-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/1966-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6086 Szalkszentmárton, Jókai utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szakszentmarton.hu - 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szakszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.