Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ballószög Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

pénzügyi és költségvetési csoport-vezető helyettes, könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 hó próbaidővel,előreláthatólag 2021. június 30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei tekintetében összefüggő rögzítési és könyvelési feladatok ellátása. Közreműködik az önkormányzat és intézményei tekintetében a költségvetés tervezésében, évközi módosításában, zárszámadás elkészítésében, továbbá a gazdálkodással összefüggő havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves adatszolgáltatási kötelezettségek (költségvetési és mérlegjelentés) határidőre történő teljesítésében. Ellátja az időszakos ÁFA bevallással kapcsolatos feladatokat és a rehabilitációs hozzájárulás bevallását a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. NAV felé bevallások benyújtása. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, egyéb jogszabály szerinti kötelező analitikus nyilvántartások vezetése. A vagyon nyilvántartási feladatok, valamint a vagyonleltárak kiértékelésének elvégzése. Hazai és uniós pályázati támogatás iránti kérelmek előkészítésével, benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés, a megítélt támogatás felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos ügyintézés, a megvalósult fejlesztések, beruházások, beszerzések pénzügyi feladatainak intézésében és lebonyolításában való közreműködés. A pénzügyi csoportvezető szükség szerinti helyettesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendeletei az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, szakirányú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        pályázatírásban, lebonyolításban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés, nagy teherbírás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/573-022/103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/469-8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és költségvetési csoport-vezető helyettes, könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ballószög Község Önkormányzat címére történő megküldésével (6035 Ballószög, Rákóczi út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/469-8/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és költségvetési csoport-vezető helyettes, könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kttv. 46. § (1) bekezdése alapján a kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A pályázatokról a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ballószög Község honlapja - 2019. május 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.