Pécsi Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Tanító / Tanár (2fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanító: Alsó tagozatos gyermekek nevelése, oktatása, fejlesztése. Tanár: Felső tagozatban magyar és technika órák tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,,

        Tanár: Egyetemi vagy főiskolai magyar és technika szakos tanári végzettség

        Tanító: főiskolai végzettség, tanító

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 1 év köznevelésben szerzett szakmai tapasztalat (Tanár)

        fejlesztő pedagógus szakvizsga végzettség, 5 év szakmai tapasztalat (Tanító)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget/végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15323-16499 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító / Tanár (2fő).         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15323-16499, valamint a munkakör megnevezését: Tanító / Tanár (2fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/allas oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap - 2019. május 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.