Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

jegypénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Legfőbb feladata: A Múzeum jegypénztárában a látogatók fogadása és udvarias kiszolgálása, jegykiadás a Múzeum jegykezelési rendszerén keresztül a pénzkezelési szabályzat betartásával.Teljes munkaidős – 3 havi munkaidőkeretben (havi 174 óra) heti 2 pihenőnap, 3 hónap próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs képesség,

        Felelősségteljes,precíz,önálló munkavégzési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Érettségi bizonyítvány, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról,hogy pályázati anyagát,személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról,hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,ezt az alábbi linkre kattintva megteheti: https://www.ludwigmuseum.hu/system/files/page/attachments/2019-03/allaspalyazat_hozzajarulo_nyilatkozat_0.docx

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190509 , valamint a munkakör megnevezését: jegypénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20190509, valamint a munkakör megnevezését: jegypénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorló által megbízott Szakértői Bizottság bírálja és értékeli

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.