Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
Államháztartási Iroda

ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Tartós távollét idejére, előreláthatólag 2021.07.1 –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 146. pont - egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, jogász szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatok. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézmények fenntartóit megillető költségvetési támogatások igénylésével, folyósításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) 1. sz. melléklet II. sz. Illetménytábla a kormányzati főhivatalok és a központi hivatalok részére az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismert (MS Office)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgazdász szakképzettség

        államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat

        ellenőrzési területen szerzett tapasztalat

        mérlegképes könyvelői vagy könyvvizsgálói végzettség, tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        szakmai ismeretek gyakorlati alkalmazása,

        magas szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        munkavégzésre vonatkozóan nagyfokú pontosság, igényesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0662568121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSO-IG/2018-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSO-IG/2018-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.