Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény

üzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2081 Piliscsaba, Templom tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok előkészítése, kezelése, Piliscsaba Város közigazgatási területén helyszíni bejárás, üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyek beszerzése, kapcsolattartás az intézménnyel szerződésben álló partnerekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéni elbírálás az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Műszaki területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Középfokú műszaki végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/70/456 7049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3545/2019 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Templom tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3545/2019, valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál út 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.piliscsaba.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.