Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
Könyvtára

Segédkönyvtáros (könyvtári munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból és az ehhez szükséges eszközök, számítógépes programok ismerete és rendeltetésszerű használata, • a pénzkezelést segítő, aktuálisan alkalmazott eszközök/programok ismerete és használata, • a dokumentum állomány gondozása, olvasótermi és állományrendezési feladatok ellátása, • könyvtárhoz kapcsolódó szakmai tárgyú adminisztratív feladatok végzése, • együttműködés különböző munkaterületeken dolgozó kollégákkal, közös projektekben való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, szakirányú képesítés,

        Idegen nyelv ismerete (angol, társalgási szintű nyelvtudás)

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga

        Felsőoktatási intézmény könyvtárában vagy orvos/egészségtudományi könyvtári területen szerzett szakmai tapasztalat (legalább 1-3 év)

        HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer ismerete, használatában való jártasság

        Főiskola, könyvtáros vagy informatikus könyvtáros (BA) végzettség

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Megbízhatóság, felelősségtudat,

        Jó kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő képesség,

        Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32242-4/EFKON/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Segédkönyvtáros (könyvtári munkatárs).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32242-4/EFKON/2019, valamint a munkakör megnevezését: Segédkönyvtáros (könyvtári munkatárs).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 32242-2/EFKON/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.