Semmelweis Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem
Kiemelt Beruházások Igazgatósága

Ügyvivő szakértő (közbeszerzési munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Könyves Kálmán körút 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Semmelweis Egyetem több helyszínén megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan felmerülő jogi/közbeszerzési feladatok ellátása Kiemelt feladatai: Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig (felhívások, dokumentációk, hirdetmények készítése; az eljáráshoz kapcsolódó iratok elkészítése; az ajánlatok bírálatában történő részvétel; az eljáráshoz kapcsolódó események megszervezése). A közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása; Közbeszerzési szakértés, tanácsadás (szakvélemények, állásfoglalások készítése, konzultáció). Kapcsolattartás az ajánlatkérőkkel és az ajánlattevőkkel, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottsággal, Közbeszerzési Hatósággal. Közbeszerzési tárgyú szabályozások tervezetének véleményezése, részvétel a belső szabályozások kialakításában közbeszerzési, építésügyi jogi feladatok ellátása, szerződéstervezetek véleményezése, készítése, ellenjegyzése a Kiemelt Beruházások Igazgatóság tevékenységének végzésével összefüggő jogi/közbeszerzési ügyek kezelésének ellátása, a szakmai stratégia megvalósítása érdekében a megfelelő – közbeszerzési/jogi - háttér biztosítása, közbeszerzési/jogi tanácsadás nyújtása Kapcsolattartás az akkreditált közbeszerzési szakértővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi végzettség,

        Műszaki/jogi szakirányú végzettség

        MS Office felhasználói szintű ismerete

        Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatának ismerete

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közbeszerzési tárgyú képzettség/végzettség

        közbeszerzések teljes körű lefolytatása területén szerzett, legalább 3 év szakmai gyakorlat (ajánlatkérői oldalon)

        A beszerzés tárgya és az eljárásfajták tekintetében széles körű közbeszerzési gyakorlat, elsősorban árubeszerzésre vonatkozóan

        Költségvetési szervnél szerzett jogi/közbeszerzési gyakorlat

        EU-s vagy hazai támogatásból megvalósuló építési beruházásokban való részvétel

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Dinamikus, magabiztos fellépés, felelősségvállalás,

        Jó szervező- és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék

        A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

        A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.

        Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 533/KSKBI/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (közbeszerzési munkatárs).         Postai úton, a pályázatnak a Semmelweis Egyetem címére történő megküldésével (1085 Budapest, Üllői út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 533/KSKBI/2019, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvivő szakértő (közbeszerzési munkatárs).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 533/KSKBI/2019

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.