Nemzeti Népegészségügyi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Gazdálkodási Főosztály

pénztáros

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

-egészségügyi vizsgálatokkal összefüggő készpénzes forgalom kezelése, számlák kiállítása; -házipénztári forgalom (forint és valuta) kezelése naprakész nyilvántartása; kiadási és bevételi bizonylatok előállítása, -számlák rögzítése, nyilvántartása, teljesítés igazolásra való előkészítése; -készpénzforgalom biztosítása a Magyar Államkincstáron keresztül; -egyéb a pénzügyi és számviteli folyamatokhoz kapcsolódó teljeskörű adminisztratív feladatok (számlák ellenőrzése, érvényesítés) a Forrás.Net integrált rendszerben

Ellátandó feladatok:

-egészségügyi vizsgálatokkal összefüggő készpénzes forgalom kezelése, számlák kiállítása; -házipénztári forgalom (forint és valuta) kezelése naprakész nyilvántartása; kiadási és bevételi bizonylatok előállítása, -számlák rögzítése, nyilvántartása, teljesítés igazolásra való előkészítése; -készpénzforgalom biztosítása a Magyar Államkincstáron keresztül; -egyéb a pénzügyi és számviteli folyamatokhoz kapcsolódó teljeskörű adminisztratív feladatok (számlák ellenőrzése, érvényesítés) a Forrás.Net integrált rendszerben

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügy, pénztár

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél pénztárosi munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Forrás SQL vagy Forrás.Net használatának ismerete

        valutapénztárosi gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű alkalmazkodó készség,

        Kiváló szintű problémakezelő készség,

        Jó szintű konfliktustűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 36 1 476 1100/2586 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-2/2019/HF , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30-2/2019/HF, valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú, Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.