Keleti Városrészi Óvoda - Pécs

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7693 Pécs, Zengő utca 49/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek harmonikus nevelése/fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Az állás betöltésekor erkölcsi bizonyítvány és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-182/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Keleti Városrészi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7629 Pécs, Teleki Blanka utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-182/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az óvodavezető a munkáltatói jogkörében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.