Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal
Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda

általános projekt asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerint.

Ellátandó feladatok:

Általános projekt asszisztensi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Somogy Megyei Önkormányzat projektjeivel kapcsolatos általános projekt asszisztensi feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási alapvizsga

        Közigazgatási, projektmenedzsmenti területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai; nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételhez történő hozzájárulásról; nyilatkozat a pályázó adatainak pályázati eljárásban való felhasználásáról; nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SMÖH/318-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: általános projekt asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SMÖH/318-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: általános projekt asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Fő utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a megyei jegyző bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.