Klebelsberg Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Egri Tankerületi Központ
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály Pénzügyi, Számviteli és Vagyongazdálkodási Osztály

pénzügyi ügyintéző/pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az Egri Tankerületi Központ intézményei gazdálkodásával összefüggő számviteli feladatok ellátása. A tervezési, beszámolási, zárszámadási feladatokban való aktív közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

841211 - Oktatás igazgatása, ezen belül a pénzügyi, gazdálkodási, számviteli területhez tartozó pénzügyi ügyintézői/referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, illetve az Egri Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, végzettség esetén: érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés./ Felsőfokú végzettség esetén: egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői végzettség,

        államháztartási számvitel területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 36/795-206 vagy +36 70/372-6814 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00579-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József A. utca 8. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00579-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/pénzügyi referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.