Monorierdői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

testületi adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I.27. Titkársági feladatok

Ellátandó feladatok:

adminisztrációs feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testületi és bizottsági ülést előkészítő, valamint az ülés utómunkálataival kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, jegyzőkönyvezési feladatok. Segítséget nyújt az iktatásban, a postázásban, a postakönyv írásában, az irattár rendezésében, az iratselejtezésben, az iratok levéltárba adásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Monorierdő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének illetményalapra vonatkozó rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        precíz, igényes, önálló munkavégzés,,

        jó kommunikációs képesség szóban és írásban, ,

        felhasználói szintű informatikai ismeretek,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 29 419 103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 782/2019. , valamint a munkakör megnevezését: testületi adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 782/2019., valamint a munkakör megnevezését: testületi adminisztrátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát megtartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.