Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Informatikai Osztály

informatikai adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1096 Budapest, Haller utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Informatikai osztályon a kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok elvégzése, bizonylatolása. • Az osztály külső és belső levelezésének kezelése; • Az osztály tevékenységével kapcsolatos számlák, árajánlatok, rendelések adminisztrálása, előkészítése megrendelésre. Bejövő számlák ellenőrzése, előkészítése igazolásra. Ezen tevékenységek nyilvántartása; • Kapcsolattartás a pénzügyi osztállyal; • Szerződések adminisztrációja; • Szerviz kapcsolat (eszközök javításával kapcsolatos adminisztráció); • Osztályos anyag és munkaigénylések bonyolítása. • A napi munkavégzés kapcsán felmerülő egyéb sürgős adminisztratív tevékenységekben való részvétel, • Éves és negyedéves összefoglaló kimutatások készítése szerződésekről, rendelésekről, közbeszerzésekről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Az intézet gazdasági rendszerében az eszköz rendelés funkció használata.,

        Felhasználói szintű Az intézet gazdasági rendszerében az osztályos anyag és munka igénylések funkció használata.,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kórházi adminisztrációs, valamint kórházi pénzügyi és anyaggazdálkodói tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Egészségügyi intézményben, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű egészségügyi gazdasági rendszerek ismerete (Ecostat),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Önálló munkavégzés, jó problémamegoldó- és szervező készség,

        Kiváló szintű Terhelhetőség, megbízhatóság, csapatmunkában való részvétel.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - a pályázó részletes szakmai önéletrajza, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a képesítést igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 508/2019 , valamint a munkakör megnevezését: informatikai adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címére történő megküldésével (1096 Budapest, haller utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 508/2019, valamint a munkakör megnevezését: informatikai adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.