Monorierdői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Monorierdői Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont szerinti pénzügyi számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ASP integrált rendszer gazdálkodási szakrendszerében a kötelezettségvállalások, követelések rögzítése; kiadások, bevételek kontírozása, rögzítése; banki utalások előkészítése; aktív részvétel a havi adatszolgáltatások, zárások, a költségvetés és a beszámoló elkészítésében, egyeztetések, főkönyvi feladások elvégzése. Pénztárosi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint Monorierdő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének illetményalapra vonatkozó rendelkezései az irányadók. az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        önkormányzati pénzügyi-számviteli területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi számviteli területen,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz a 45/2012.(II.20.) Korm. rendelet szerint

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0629419103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Monorierdői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 780/2019., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.